Vrácení zboží s komplikacemi

Zboží

Objednali jste si nějaký produkt přes internet a zjistili jste, že neodpovídá tomu, co jste očekávali nebo se vyskytl jiný problém, například kvalita, nefunkčnost apod.?

Všechno má svůj postup a je upraveno občanským zákoníkem, prostě k těmto situacím dochází a ne vždy jsme spokojeni s tím, co si koupíme. Jak tedy postupovat, aby vše bylo vyřešeno v náš prospěch?

paleta se zbožím

Lhůta k vrácení zboží je pevně dána, neměli byste jí tedy přesáhnout, pokud by k tomu došlo, je to ve váš neprospěch. Jako první věc vás tedy čeká odstoupení od kupní smlouvy a s tím spojené vyplnění reklamačního listu či příslušného oddílu, které bývá součástí faktury nebo je zaslán do emailu právě pro případ vrácení zboží, uvést tam lze důvod vrácení. Daný produkt pečlivě zabalte a zašlete Českou poštou nebo jinou přepravní společností zpět na adresu, kterou odesílatel, tedy prodejce, uvedl jako doručovací. Až do této chvíle by mělo vše proběhnout hladce a je to jen ve vašich rukou. Lhůta dvou týdnů je určena pro možnost odstoupení od kupní smlouvy, i když jí dodržíte a i vše ostatní s tím spojené, může nastat situace, kdy si prodejce z nějakého důvodu vrácené zboží nepřevezme.

Pokud k něčemu takovému dojde bez udání důvodu ze strany prodejce, minimálně je slušnost kupujícího upozornit, že se vyskytly neočekávané překážky, které bránily dodržení lhůty pro vrácení peněz. Když tom tak není, nezbývá, než abyste prodejce sami oslovili a požádali o danou částku, kopie všech dokladů, které jste předtím odeslali se zbožím, byste měli mít v kopiích u sebe právě pro tento případ.
přepravní kontejnery

Jestliže vaše upozornění bude bez odezvy, nezbývá než se obrátit na ČOI, příp. vše řešit prostřednictvím soudu v občanskoprávním řízení. Cesta je to dlouhá, navíc vám zabere spoustu času a bude i něco stát, obzvláště pokud požádáte o pomoc právníka. Ani poté ale nebudete mít zaručeno, že se k vám peníze dostanou.