Proč mají přední světla bílou a zadní červenou barvu

Auto moto


AÅ¥ už se podíváte na jakoukoliv znaÄku a typ auta, jistÄ› si vÅ¡imnete, že mají nÄ›kolik vÄ›cí spoleÄných. V každém například najdete klasický bezpeÄnostní pás, boÄní i zpÄ›tná zrcátka, stejnÄ› jako blinkry a pÅ™ední a zadní svÄ›tla. Zde vám samozÅ™ejmÄ› neunikl ani fakt, že tato mají vždy naprosto stejnou barvu – pÅ™ední jsou bílá, zadní Äervená.

 

přední a zadní světla aut

 

To má samozÅ™ejmÄ› svůj specifický důvod. OdliÅ¡né barvy byly vybrány pÅ™edevším proto, aby bylo možné za každých svÄ›telných podmínek odliÅ¡it, zda se k vám vůz pÅ™ed vámi blíží, nebo se od vás vzdaluje. JistÄ›, za dne je to pomÄ›rnÄ› snadné vidÄ›t, avÅ¡ak například za husté mlhy Äi v noci to již tak snadno nepoznáme. Je tedy jasné, že byly vybrány dvÄ› naprosto odliÅ¡né barvy.

 

Pro pÅ™ední svÄ›tla byla zvolena bílá, neboÅ¥ je zdaleka nejlépe viditelná. Protijedoucí Å™idiÄ tak vozidlo uvidí dříve a má tak více Äasu na nÄ›j zareagovat. Tím se pÅ™edejde mnoha dopravním nehodám. A pokud by ani to nestaÄilo, jsou zde jeÅ¡tÄ› mlhovky, tedy silnÄ›jší svÄ›tla, které je nutné zapínat pouze za skuteÄnÄ› zhorÅ¡ených viditelnostech podmínek, kdy ta běžná nestaÄí.

 

silnice v noci nejsou dobře osvětlené

 

Pro zadní byla vybrána Äervená, a to pÅ™edevším proto, že s bílou je nelze zamÄ›nit, avÅ¡ak stále se jedná o dostateÄnÄ› kontrastní barvu. Tyto dvÄ› od sebe rozeznají i barvoslepí lidé, což je také důležité. Dále je tu také fakt, že v naší kultuÅ™e se Äervená bere jako signál k zastavení – jen si vzpomeňme na Äervenou barvu semaforu Äi okraje zákazových znaÄek. Pokud tedy pÅ™ed sebou vidíme Äervená svÄ›tla, mnohdy téměř instinktivnÄ› zpomalíme. Tím se sníží pravdÄ›podobnost, že do vozu jedoucího pÅ™ed námi narazíme.

 

Je tedy vidÄ›t, že podobnÄ› jako mnoho jiných vÄ›cí, i tento systém je pomÄ›rnÄ› promyÅ¡lený. A vzhledem k tomu, že funguje již velmi dlouho, lze pomÄ›rnÄ› bezpeÄnÄ› říci, že funguje. RozhodnÄ› se neoÄekává, že by na nÄ›m bylo nutné nÄ›co mÄ›nit, a to ani s pÅ™echodem na elektrické automobily.