Sloni

Zvířata

Největšími suchozemskými savci na světě jsou sloni. Jejich váha je okolo 100 kilogramů a dožívají se až 70 let. Příbuzným slona byl mamut, který žil na území Evropy, Ameriky a Asie. Podle odborníků dosahoval tento býložravec přibližně stejné výšky jako slon. Vymřel asi před 4 000 lety a to buďto z důvodu změny klimatu nebo byl vyhuben člověkem, který ho lovil pro maso a kly. Dnešní sloni jsou děleni do tří druhů. A to na slona indického, slona afrického a slona pralesního. 

Slon indický je nejbližším příbuzným mamuta. Více než polovina těchto slonů obývá přímo území Indie. Slon indický je menšího vzrůstu než slon africký. I jeho uši jsou menší než má jeho příbuzný z Afriky. Tito sloni bývají hojně využíváni k práci a nošení těžkých břemen. I jejich postava se tak zdá být unavená těžkou prací. Kvůli stále velmi častému nelegálnímu zabíjení slonů pro jejich kly je slon indický ohrožený.

Slon indický

Slon africký je ze všech druhů slonů největší, je to tedy zároveň největší a nejmohutnější živočich žijící na souši. Obývá území celé Afriky. I tento slon musí čelit útokům pytláků, na které žádné zákony nestačí. I přes velkou snahu ochránců přírody je i tento druh ohrožen. Méně známým druhem slona je slon pralesní. Původně byl spojován se slonem africkým. Později bylo zjištěno, že se jedná o jiný druh. Bohužel ani tento druh se nevyhnul ohrožení. 

Sloni

Sloni, stejně jako všechna ostatní divoká zvířata jsou určena k životu ve volné přírodě. Nejsou na světě proto, aby pomáhali lidem při jejich práci či zábavě. Lidé často tato zvířata odchytávají a nutí je žít v zajetí. Není smutnějšího pohledu na slona než na toho, který je nucen přežívat v cirkuse. Tato zvířata nejsou uzpůsobena k životu v zajetí a pokud nejsou ve volné přírodě velice tím trpí. Je tedy třeba, aby každý rozumný člověk pomohl zastavit zabíjení a zotročování těchto majestátních tvorů.